Klager / Rapporter Innhold

Hvis du vil sende inn en klage, vennligst kontakt vår support. Alle klager vil bli gjennomgått og behandlet innen 7 virkedager via e-postsvar til din klage. Vi vil, i henhold til vilkårene og betingelsene, avgjøre klagens gyldighet. Etter at avgjørelsen er tatt, kan brukeren anke avgjørelsen innen 48 timer. Når den endelige avgjørelsen er tatt, vil ethvert krenkende, ulovlig, misbrukende eller på annen måte upassende innhold bli fjernet i henhold til avgjørelsen.

Anke

Hvis du er avbildet i noe innhold og ønsker å be om fjerning, vennligst kontakt vårt support team ved å sende en melding.